“Jin Lu” and “Jing Luo” Demystified for Taijiquan, Tui shou, Da Shou, and San Shou

3-yin-foot-jin-lu

Bookmark the permalink.

Leave a Reply